Preskočiť na obsah

Petícia občanov okresu NMnV za zachovanie zastávky pre diaľkové vlaky – rýchliky v stanici Nové Mesto nad Váhom

Zverejnené 5.8.2022.

Vážený pán primátor, vážená pani starostka, vážený pán starosta.

Obraciame sa Vás s prosbou o podporu petície za zachovanie zastávky pre diaľkové vlaky – rýchliky v stanici Nové Mesto nad Váhom.

Návrh Grafikonu vlakovej dopravy na obdobie 2022/2023, ktorý by mal vstúpiť do platnosti 11. decembra 2022,

https://www.vlaky.net/upload/images/reports/008287//kcp-120.pdf

prináša zmeny, ktoré sa dotknú aj trate č.120 na trase Bratislava – Žilina – Košice a späť.

Jednoducho povedané.

Kto by plánoval dopravu zo železničnej stanice Nové Mesto nad Váhom (o.i. aj zo staníc: Leopoldov a Piešťany) do stanice Vrútky a vzdialenejších miest, priamym vlakovým spojom to nebude možné!

Rýchliky s označením: Ex 600, Ex 601, Ex 602, Ex 603, Ex 604, Ex 605, Ex 606, Ex 607, Ex 608, Ex 609, Ex 610, Ex 611, Ex  612, Ex 613, Ex 620, Ex 621, Ex 622, Ex 623, Ex 624, Ex 625, Ex 626, Ex 11761, Ex 15621, Ex 17627, Ex 17628 a Ex 17630, na stanici v našom meste už nemajú plánovanú zastávku!

Vedenie mesta preto rozhodlo organizovať petíciu za zachovanie zastavovania rýchlikov v našom meste, aby sa doprava diaľkovým vlakom pre cestujúcich zo spádovej oblasti nášho mesta neskomplikovala.

Petíciu môžete podporiť:

📌

elektronicky:

https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_zastavok_rychlikov_na_elezninej_stanici_nove_mesto_nad_vahom

Prípadne podpisom petičného hárku.

Hárok Vám posielam v prílohe.

Dovoľujem si Vás požiadať o rozšírenie tejto petície aj Vašimi prostriedkami (web a fb obce, mesta, prípadne podpisovaním priamo na úrade).

Ďakujem za spoluprácu.