Nesprávne separovaný odpad !!

Ešte stále máme medzi sebou občanov , ktorí nevedia čítať???!!!

Priložené fotografie zo zvozu olejov to dokazujú. A možno to nie je v schopnosti čítať, ale v arogancii a bezohľadnosti týchto ľudí.

V prílohe fotky z nádob na olej. Miesto: prvé je v dedine križovatka ako sa vychádza na Lubinu a druhé je Rybníky .

Zverejnené 5. mája 2022.
Bez úpravy .