Preskočiť na obsah

Hlasité preskúšanie elektromotorických sirén 14.07.2023

Zverejnené 13.7.2023.

V súlade s usmernením č. OU-NM-OKR-2022/016045 „Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2023 – usmernenie“ zo dňa   5. 12. 2022

a v súlade s prílohou č. 1 „Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2023“ Vám oznamujeme, že v piatok 14. 07. 2023 sa o 12:00 zrealizuje akustické preskúšanie elektromotorických sirén hlasitou skúškou.