Preskočiť na obsah

Čo tak ísť sa prejsť so psíkom mimo obce?

Zverejnené 3.3.2022.

Ak by sa dotyčný išiel prejsť so psíkom mimo obce spravil by 3 dobré veci:

 • Urobil by si prechádzku on, čo by mu určite prospelo
 • Urobil by si prechádzku psík, ktorému by to tiež prospelo
 • Neznečisťovali by sa priestory, kde sa často pohybujú deti

Čo vy na to pán E.M. ???!!!

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č.   6 / 2020

o podmienkach držania psov na území obce Bzince pod Javorinou

Článok  IV.

Zákaz vstupu so psom

 1. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:
 2. verejných detských ihriskách a pieskoviskách,
 3. areál ZŠ s MŠ
 4. zdravotné stredisko
 5. futbalové a multifunkčné ihrisko
 6. kultúrnych domoch
 7. cintorínoch a na pietnych miestach,
 8. parku Ľ.Podjavorinskej
 9. centre obce – Tržnica, OcÚ, Amfiteater.

Článok  V.

Znečisťovanie verejných priestranstiev

 1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov, po znečistení toto bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na určené miesto.
 2. Venčenie psov je zakázané v miestach podľa čl.IV, bod 1. Miestami pre venčenie psov sa určujú priestory mimo zastavanej časti obce.
 3. Určeným miestom na psie výkaly sú nádoby na zmesový komunálny odpad