Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bzince pod Javorinou.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 12.9.2023

Dátum splatnosti 26.9.2023

Dátum platby 20.9.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 118,70 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ ZSE Energia a.s

Dodávateľ - Sídlo Culenova 6 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

Popis

spotreba – el.energia-OcÚ – 8/2023

Dátum vystavenia 30.6.2023

Dátum splatnosti 14.9.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 25 604,99 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Veríme v Zábavu, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 46167145

Prílohy

Popis

výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA – dotácia MPSVaR, spolufin. OcÚ

Dátum vystavenia 13.9.2023

Dátum splatnosti 27.9.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 254,93 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ VODAX a.s.

Dodávateľ - Sídlo Sasinkova 5, 811 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35801948

Prílohy

Popis

minerálka, káva, vratné fľaše – voľby do NR, OcÚ

Dátum vystavenia 25.8.2023

Dátum splatnosti 3.9.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 184,80 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ UNIVERSALPRINT, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 2/1122, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - IČO 46126236

Prílohy

Popis

plagáty, letáky a pozvánky na kultúrne podujatie „In the embrace of solidarity and tolerance“

Dátum vystavenia 2.9.2023

Dátum splatnosti 3.10.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 968,60 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Pomoc pre život, n.o.

Dodávateľ - Sídlo Ulica J. Hašku 2579/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - IČO 55196039

Prílohy

Popis

opatrovateľská služba – 8/2023 p. Sláviková, p. Roupa

Dátum vystavenia 25.7.2023

Dátum splatnosti 8.8.2023

Dátum platby 1.8.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 745,50 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Sinaj s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Werferova 6, 040 11 Košice - mestská časť Juh

Dodávateľ - IČO 54383251

Prílohy

Popis

pivný set – 5 ks „In the embrace of solidarity and tolerance“

Dátum vystavenia 7.9.2023

Dátum splatnosti 21.9.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 3 377,47 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ K.O.S.,s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 390, 916 13 Kostolne

Dodávateľ - IČO 34133861

Prílohy

Popis

zneškodnenie odpadu, VOK – 8/2023

Dátum vystavenia 11.9.2023

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 6,00 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Slovanet, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35954612

Prílohy

Popis

paušálny poplatok za verejnú IP adresu – 8/2023

Dátum vystavenia 7.9.2023

Dátum splatnosti 21.9.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 251,27 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ ZSE Energia a.s

Dodávateľ - Sídlo Culenova 6 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

Popis

spotreba – el. energia – VO Pri Strakov BpJ-8/2023

Dátum vystavenia 23.8.2023

Dátum splatnosti 7.9.2023

Dátum platby 6.9.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 17,74 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

Dodávateľ - Sídlo Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 36302724

Prílohy

Popis

vodné – KD Cetuna 22.3.2023 – 14.8.2023

Dátum vystavenia 22.8.2023

Dátum splatnosti 5.9.2023

Dátum platby 28.8.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 30,72 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ ZSE Energia a.s

Dodávateľ - Sídlo Culenova 6 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

Popis

montáž plynomera G6 – Nadstavba ZS 12 náj.bytov

Dátum vystavenia 27.8.2023

Dátum splatnosti 10.9.2023

Dátum platby 28.8.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Radovan Masár

Dodávateľ - Sídlo Ulica A. Sládkoviča 2097/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - IČO 52160076

Prílohy

Popis

moderovanie kultúrneho podujatia – Dni obce „In the embrace of solidarity and tolerance“