Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bzince pod Javorinou.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 15.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Vlastimil Ilenčík

Dodávateľ - Sídlo 204, 916 11 Bzince pod Javorinou

Dodávateľ - IČO 45981884

Prílohy

Popis

zemné práce – multifunkčné ihrisko

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 4.4.2022

Dátum platby 29.3.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 30 500,00 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ ADARA Slovakia, s r.o.

Dodávateľ - Sídlo A. Felcána 27, 920 01 Hlohovec

Dodávateľ - IČO 36232335

Prílohy

Popis

práce na zákazke – „Rek.a modernizácia existujúceho multifunkčného ihriska“ – 3.časť – prenesenie daňovej povinnosti

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 19.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH -232,59 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ ELGAS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36314242

Prílohy

Popis

vyúčtovanie – el. energia – OcÚ, V.O. Pri Strakov 1.1.2022 – 31.3.2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby 31.3.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 230,00 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Vojtech Kuman

Dodávateľ - Sídlo Nivy 1463/7, 927 05 Šaľa

Dodávateľ - IČO 43303501

Prílohy

Popis

obrusy – KD Hrušové, KD Cetuna, OcÚ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 18.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Štefan Hruštinec

Dodávateľ - Sídlo Hrušové 973, 916 11 Bzince pod Javorinou

Dodávateľ - IČO 52397203

Prílohy

Popis

činnosť stavebného dozora – 3/2022 – Prestavba obj. s.č. 1272 na bytový dom – Cetuna

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 11.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 1 410,38 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Prevádzka s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bzince pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou

Dodávateľ - IČO 53492315

Prílohy

Popis

prípravné práce – chodník na hornom cintoríne

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 11.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 1 860,50 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Prevádzka s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bzince pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou

Dodávateľ - IČO 53492315

Prílohy

Popis

prípravné práce – urnové steny na hornom cintoríne

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 11.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 8 229,69 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Prevádzka s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bzince pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou

Dodávateľ - IČO 53492315

Prílohy

Popis

údržba verejných priestrantiev – 3/2022 digitalizácia cintorínov

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 7.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 792,00 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Prevádzka s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bzince pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou

Dodávateľ - IČO 53492315

Prílohy

Popis

likvidácia náletových drevín na MK – dokončenie

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 2 508,00 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Prevádzka s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bzince pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou

Dodávateľ - IČO 53492315

Prílohy

Popis

likvidácia náletových drevín na MK

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 21.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 332,40 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová

Dodávateľ - IČO 46747770

Prílohy

Popis

skladané mapy, plastová tabuľa – prezentácia obce

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 6.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ IBO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 50, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 36340073

Prílohy

Popis

odvoz biologického materiálu