Prevod majetku obce

Zverejnené
23. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 22. novembra 2022
Kategória

Prílohy