Preskočiť na obsah

MAS (Miestna akčná skupina) Myjava / e-shop

Zverejnené 15.2.2022.

Kategória

Milí starostovia a primátori, milé starostky,

hlavne vďaka súčasne šíriacej sa pandémie ochorenia COVID-19 sa neuskutočnilo pre nás v každom roku asi najdôležitejšie

– marcové – zasadnutie Členskej schôdze. Dovoľte mi tak, aby som vás aspoň takto v krátkosti poinformoval o našich aktivitách, či aktuálnej situácii na MAS. Naša kancelária, aj keď v menších obmedzeniach, ktoré však boli stanovené opatreniami v budove MsÚ Myjava (napr. zákaz

návštev, max. počet ľudí v kancelárii 1 apod.), pracuje v podstate na plný plyn. Ja z kancelárie, Mirka zo zasadačky a kolegyne Adelka a Kristínka z TIK-u, ktorý sídli oproti MsÚ v DK Samka Dudíka. Kolegyňa Lenke Fábry Bunčiaková odišla 13.3. na materskú dovolenku a s kolegom Petrom Caltíkom ml., ktorý u nás v TIK-u pracoval 3 mesiace cez projekt Praxou k zamestnanosti 2 sme pracovný pomer v skúšobnej dobe ukončili, keďže informačnú kanceláriu sme museli vzhľadom na súčasnú situáciu zatvoriť. Avšak pripravili sme a už aj spustili nový e-shop, ktorý nájdete na našej novej webovej stránke https://kopaniciarskyregion.sk/, kde však nové produkty denno-denne pribúdajú. V tejto súvislosti budeme radi, ak podporíte predaj našich produktov, či už zverejnením článku a fotografií (prípadne linku), ktoré vám posielam v prílohe na vašom webe, alebo jeho zavesením na dáku tabuľu pri úrade, alebo len zdieľaním na FB https://www.facebook.com/Kopaniciarskyregion. Na novom webe, kde tiež priebežne dopĺňame fotky, by všetci tí naši členovia, ktorí disponujú webovou stránkou mali nájsť na ňu preklik v podsekcii Zoznam členov. Ak sa tam niekto nenájde alebo chce dáko spropagovať svoju činnosť či výrobky, pokojne mi napíšte.

Ďalej tiež:

  1. vyhodnocujeme projekty v rámci výziev 7.5 (7 prijatých) a 6.4 (2 prijaté projekty) – obe z PRV
  2. pripravujeme 3 výzvy a to na lesohospodárske podopatrenie 6.8 z PRV a výzvu z IROP na materské škôlky a pre podnikateľov. Všetky by sme chceli vyhlásiť do konca apríla.
  3. Pripravuje sa ŽoP na animácie v sume cca 18 000 EUR
  4. Pripravujú sa dokumenty, ktoré sme chceli schvaľovať na marcovej ČS. Jedná sa o plán činnosti na rok 2020, Správu o činnosti a hospodárení za rok 2019, Rozpočet a ďalšie veci a postupne vám ich budem posielať na schvaľovanie per rollam, teda mailom, ktoré sme si pred pár rokmi schválili.
  5. Prebieha realizácia projektu „Kumunitné školy“, kde by sme chceli koncom júna urobiť vzdelávací seminár zrejme v hoteli Lipa na Starej TUREJ.
  6. Pripravili sme za MAS a regionálne združenia spolu 3 projekty do Fondu malých projektov. A 1 na komerčnej báze pre obec Vrbovce – pričom na všetky prišla včera Výzva na doplnenie
  7. Administrujeme europrojekty niekoľkým členským obciam či mestám.

Ďakujem vám za spoluprácu a prajem pevné zdravie.

PS: vysvetlivky k fotkám, ktoré môžete umiestniť na váš web pod propagačný text o e-shop:

Foto 1: Produkty vám doručíme na tomto aute zakúpenom s podporou Trnavského samosprávneho kraja

Foto 2 a 3 – Turistická informačná kancelária, v ktorej sa predávajú aj regionálne produkty je umiestnená v priestoroch KD Samka Dudíka v centre Myjavy na hlavnej autobusovej stanici

https://www.facebook.com/Kopaniciarskyregion