Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2024

Zverejnené 13.12.2023.

Bio-odpad KO - Miestne časti Komunálny odpad Plasty, Kovy, VKM Sklo
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Január
2
3
4
9
15
17
18
29
31
Február
1
6
12
14
15
26
28
29
Marec
5
6
11
13
14
20
21
25
27
28
Apríl
3
8
9
10
11
17
22
24
25
Máj
1
6
8
9
15
16
20
21
22
23
29
Jún
3
4
5
6
12
17
19
20
26
Júl
1
3
4
9
10
15
17
18
24
29
30
31
August
1
6
7
12
14
15
21
26
28
September
4
9
10
11
12
18
23
25
26
27
Október
2
7
8
10
16
21
24
30
November
4
5
7
13
18
21
27
December
2
3
5
11
16
19
25
30

Ako správne separovať?

Bio-odpad

Do bioodpadu patrí biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju.Nevhadzujú sa vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.

KO - Miestne časti

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty, Kovy, VKM

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Do kovov patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, kovové uzávery, viečka.Nevhadzujú sa kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

VKM sú tetrapaky (obaly od mlieka, džúsov, vína…).

Sklo

Do skla patria nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové skolo, sklenené črepy.Nevhadzuje sa porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).