Preskočiť na obsah

Town Twinning

Rok 2023

European Union

Podpora Európskej komisie pri výrobe tejto publikácie nepredstavuje schválenie jej obsahu. Publikácia odráža iba názory autorov a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie

informácií v nej obsiahnutých.

The support of the European Commission in the production of this publication does not represent
approval of its content. The publication reflects only opinions authors and the Commission is not responsible for any use information contained in it.

In the embrance of solidarity and tolerance!

Video

https://www.uschovna.cz/zasilka/MUEIJTMA9H3K98YR-92P/