Zberný dvor

Adresa

Prevádzkové hodiny zberného dvora

Streda14:00 – 18:00
Sobota10:00 – 14:00