Múzeum nár. umel. Ľ. R. Podjavorinskej Bzince pod Javorinou

Adresa
Pondelok –
Utorok9:00 – 14:00
Streda9:00 – 14:00
Štvrtok9:00 – 13:00
Piatok9:00 – 13:00
Múzeum nár. umel. Ľ. R. Podjavorinskej Bzince pod Javorinou
Telefón
0918 527 886