Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Bzince pod Javorinou.

Nadpis

Zverejnené

Žiadosť o voľbu z cudziny

15.11.2022

Prílohy

Popis

Žiadosti o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo
jej územia je potrebné zaslať na e-mailovú adresu:
kuhajdova@obecbzince.sk