Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bzince pod Javorinou.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Mandátna zmluva č. 01/2023

ID: 09032023 – Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.

9.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - IČO 36310743

Prílohy

Dohoda o spolupráci – opatrovateľská služba

ID: 060323 – Ako zachrániť život s.r.o.

6.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Ako zachrániť život s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - IČO 53065131

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ID: 270223 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

27.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 230223 – Ivan Komloši

23.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Ivan Komloši, Ľubomír Gašparík

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo-Projekt Town Twinning2

ID: 29032022 – MBM Plus s.r.o.

27.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ MBM Plus s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 273, 927 05 Dlhá nad Váhom

Dodávateľ - IČO 52332721

Prílohy

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.08.2022

ID: 300822 – Obec Bzince pod Javorinou

11.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Turbonet SK, s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Šance 991, 916 42 Moravské Lieskové

Objednávateľ - IČO 45295620

Dodávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Dodávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Dodávateľ - IČO 00311456

Prílohy

Popis

Zmluva o dielo č. 1/2023

ID: 110123 – ERGAprojekt s.r.o.

9.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ ERGAprojekt s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 46935452SK2023647571

Prílohy

Mandátna zmluva 29.12.2022

ID: 291223 – Peter Pálka - PPR

29.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Peter Pálka - PPR

Dodávateľ - Sídlo Inovecká ulica 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - IČO 34488341

Prílohy

Dodatok č. 4 k Zmluve č. 1010122019

ID: 281122 – K.O.S.

5.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ K.O.S., s r.o.

Dodávateľ - Sídlo 390, 916 13 Kostolné

Dodávateľ - IČO 34133861

Prílohy

Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka

ID: 051222 – Citrón s. r. o.

5.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Citrón s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Lipského 8 , 841 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 43882684

Prílohy

Zmluva o spolupráci

ID: 011222 – Slovenské liečebné kúpele

1.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Slovenské liečebné kúpele, a.s.

Dodávateľ - Sídlo T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice

Dodávateľ - IČO 34129316

Prílohy

Návrh poistnej zmluvy 2408813869

ID: 291122 – Generali Poisťovňa

29.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - Sídlo Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11 Bzince pod Javorinou

Objednávateľ - IČO 00311456

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy