ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Zverejnené
26. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 26. septembra 2022
Kategória

Prílohy