ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zverejnené
26. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 26. septembra 2022
Kategória

Prílohy