Preskočiť na obsah

Žiadosť o voľbu z cudziny

Zverejnené
15. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. novembra 2022
Kategória

Žiadosti o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo
jej územia je potrebné zaslať na e-mailovú adresu:
kuhajdova@obecbzince.sk

Prílohy