Preskočiť na obsah

VZN č.4-2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťaŠZ – zrušené