VZN č.4-2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťaŠZ – zrušené

Zverejnené
31. decembra 2009
Kategória

Prílohy