VZN 07-2022 o miestnych daniach a poplatkoch

Zverejnené
22. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. decembra 2022 − 5. januára 2023
Kategória

Prílohy