Všeobecne záväzné nariadenie č.2-2008 o daniach a poplatkoch za odvoz a likvidáciu KO – neplatné

Zverejnené
31. decembra 2018
Kategória

Prílohy