Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN o Územnom pláne obce Bzince pod Javorinou 2006

Zverejnené
31. decembra 2018
Kategória

Prílohy