Všeobecne záväzné nariadenie č.1-2008 o poplatkoch v ZŠ a MŠ-2008- zrušene

Zverejnené
31. decembra 2018
Kategória

Prílohy