Preskočiť na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálnehorozvoja obce Vaďovce na roky 2024 – 2030 s výhľadom do roku 2040