Pozvánka na zasadanie OZ dňa 22.2.2023 na hasičskej zbrojnici Bzince p.J.

Zverejnené
16. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. februára 2023 − 2. marca 2023
Kategória

Prílohy