Pozvánka na zasadanie OZ dňa 12.4.2023 o 17,00hod v KD Hrušové

Zverejnené
6. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. apríla 2023 − 20. apríla 2023
Kategória

Prílohy