Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva 5.10.2022 Hrubá Strana

Zverejnené
28. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. septembra 2022 − 12. októbra 2022
Kategória

Prílohy