Preskočiť na obsah

Polohopisné a výškopisné zameranie cca 15 km uličných pásov a areálov existujúcich vodárenských objektov