Oznámenie č. 38/2022

Zverejnené
13. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júla 2022 − 27. júla 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 13. júla 2022
Odberná lehota: 1. augusta 2022
Miesto uloženia: Bzince pod Javorinou
Odosielateľ: Sociálna poisťovňa, Trenčín
Adresát: Iveta Barteková

Prílohy