Oznámenie č. 20/22

Zverejnené
4. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. júna 2022 − 24. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 20/22
Dátum uloženia: 4. mája 2022
Odberná lehota: 23. mája 2022
Miesto uloženia: Bzince pod Javorinou
Odosielateľ: GAVILA s.r.o.
Adresát: Jozef Sahaj

Prílohy