Preskočiť na obsah

Obchodná verejná súťaž – pozemok par.č.1823/9- orná pôda o výmere 1095 m2