Obchodná verejná súťaž – pozemok par.č.1823/9- orná pôda o výmere 1095 m2

Zverejnené
3. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 3. júna 2022
Kategória

Prílohy