Návrh VZN 06 – 2023 Určenie výšky dotácie na žiaka na rok 2023

Zverejnené
20. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. septembra 2022 − 4. októbra 2022
Kategória

Prílohy