Informácia ohľadne vydania hlasovacieho preukazu

Zverejnené
8. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 7. decembra 2022
Kategória

Prílohy