Geodetické práce – Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie ulíc a trasy budúceho vodovodu Bzince pod Javorinou, miesta časť Hrušové

Zverejnené
30. septembra 2014
Kategória

Prílohy