Preskočiť na obsah

Geodetické práce – Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie ulíc a trasy budúceho vodovodu Bzince pod Javorinou, miesta časť Hrušové