Voľby 2022 – Pozor na farebné odlíšenie obálok a krúžkovanie kandidátov

Kategória

https://minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=spojene-volby-vo-volebnej-miestnosti-pozor-na-farebne-odlisenie-volieb-aj-pocty-kruzkov

Zverejnené 24. októbra 2022.
Bez úpravy .