Obchodná verejná súťaž – pozemok par.č.1823/9- orná pôda o výmere 1095 m2

Kategória

Zverejnené 3. júna 2022.
Bez úpravy .