Preskočiť na obsah

Beh oslobodenia – Biele Karpaty

Zverejnené 3.5.2022.


                          

 OZ naša budúcnosť Biele Karpaty  VÁS POZÝVA DŇA 7.5.2022                 NA BEH OSLOBODENIA obce Moravské Lieskové

                  AREÁL KOLKÁRNE        

PROGRAM:

9:30 – 10:00 – registrácia a prihlasovanie do jednotlivých kategórií behov

1. Rodič(ia) s deťmi do 3 rokov – 50 m (príspevok na štart – bezplatne)

2. Deti od 4 do 6 rokov – 100 m (príspevok na štart – bezplatne)

3. Hendikepovaní, ZŤP, zdravotne znevýhodnení, seniori nad 70 rokov – 50 m (príspevok na štart –  bezplatne)

4. Mladší žiaci, žiačky (od 7 do 10 rokov) – 400 m (príspevok na štart – 1€)

5. Starší žiaci, žiačky (od 11 do 14 rokov) – 1000 m (príspevok na štart – 1€)

6. Mládež od 15 do 18 rokov 1000 m – 1500 m (príspevok na štart 2€)

  • behy kategórií /pri počte menej ako štyria pretekári, organizátori kategórie spoja/

11:00 – slávnostné otvorenie podujatia

  • Lieskovská hymna v podaní detí z Moravského Lieskového, pod vedením Mgr. Františky Chalániovej
  • Príhovor Ing. Ján Hargaš, PhD., MBA. /poslanec OÚ Moravské Lieskové/
  • Privítanie pozvaných hostí, športovcov a ostatných účastníkov podujatia /predseda OZ Naša budúcnosť Biele Karpaty/
  • Poďakovanie lekárom a zdravotným sestrám zo Zdravotného strediska Moravské Lieskové, odovzdanie ocenenia za ich odbornú a nezištnú prácu
  • Poďakovanie účasti seniorom zo ZOS Moravské Lieskové, odovzdanie ocenenia
  • Pieseň v podaní detí z Moravského Lieskového, pod vedením Mgr. Františky Chalániovej

11:30 – štart hlavného behu /dĺžka trate 3 km, terén prírodný 95%/

11:45 – ukážky polície SR

13:00 – slávnostné vyhlásenie výsledkov

13:30 – tombola

13:45 – ukážky ŠK Sokol, súťaž o najsilnejšie lieskovské dieťa pod vedením športovcov klubu

14:00 – voľná zábava, netradičné hudobné nástroje nástroje, dva kone s jazdcami

15:00 – sumarizácia vyzberanej finančnej čiastky, vyhlásenie celkovej sumy, ktorá bude použitá na  podporu seniorov a zdravotne znevýhodnených, ktorí žijú v obci Moravské Lieskové

15:30 – záver

Pozvaní hostia majú zabezpečené bezplatné občerstvenie, seniori zo Zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Lieskovom sú pozvaní aj so sociálnou /ošetrujúcou sestrou/ a je im zabezpečený dovoz i odvoz z podujatia

Podujatie je organizované za podpory TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA