Zateplenie obecného úradu

Kategória

Informácia pre občanov

Obec Bzince pod Javorinou získala finančnú podporu z európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške 204 676,64 Eur na zníženie energetickej náročnosti stavby obecného úradu. V rámci zníženia spotreby energie v budove sa bude realizovať izolácia stien, izolácia strechy, výmena okien a vstupných dverí, výmena vykurovania, výmena zdrojov svetla a vytvorenie fotovoltaických zdrojov. Týmito opatreniami sa podstatne znížia náklady na vykurovanie objektu čím sa zníži aj negatívny vplyv budovy na životné prostredie vďaka nižším emisiám zo spaľovania zemného plynu.

Zverejnené 17. februára 2022.
Upravené 5. augusta 2022.