Preskočiť na obsah

Vandrovalo vajce 2022

Zverejnené 16.1.2022.

Kategória

Prehliadka kraslíc v piatich kategóriách. Použité techniky kraslíc:  1. maľované,   2. drôtované,   3. vyškrabávané,   4. voskované + batikované,  5. olepovaná technika – slama, bavlnky, látka, sitina.

Táto prehliadka je výnimočná  už tým že  sa koná 12 x v čase  najväčšej  žatvy  krasličiarok v predveľkonočnom období, keď je záujem o ich celoročnú  prácu. Autormi sú jednotlivci  aj kluby, SJD , v predchádzajúcich ročníkoch  sme vystavovali kraslice aj  zo zahraničia  z Maďarska, Ukrajiny, Poľska.

Hlavnou myšlienkou  výstavy je  zachovávanie  ľudových tradícií, šírenie tohto umenia medzi ľuďmi aj mladou generáciou…..

Výstava zúčastnených  výrobcov s ich kraslicami. Hlasovanie bude  prebiehať aj elektronicky na www.vipa.sk

Za tím Vandrovalo vajce 2022