Úhrada za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti

Kategória

O Z N A M

Vážení spoluobčania, žiadame Vás, aby ste si
všetky poplatky spojené s komunálnym
odpadom a s daňou z nehnuteľnosti uhradili
najneskôr do 20. mája tak, aby Vám
technické služby mohli od 23.05.2022 vyviesť
komunálny odpad.

Ďakujeme za porozumenie.
Obecný úrad

Zverejnené 10. mája 2022.
Bez úpravy .