Preskočiť na obsah

Ocenenie občanov za rok 2022

Zverejnené 4.1.2023.

Kategória


V priestoroch obradnej siene obecného úradu sa v nedeľu 1.januára 2023
uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenení za rok 2022 Ceny obce Bzince pod
Javorinou a Ceny starostu obce.
Ocenenia si prevzali títo laureáti:
CENU OBCE BZINCE POD JAVORINOU
Emília Krajčovicová – za verejne prospešnú činnosť, ľudskosť, láskavosť
a obetavosť v prospech spoluobčanov
Bc. Ján Kováč – za dlhoročnú činnosť pri záchrane ľudských životov
Bianka Majdišová a Alexandra Hricová – za za vynikajúce tvorivé výkony a
významné výsledky v technickej činnosti
Mgr. Zora Vidanová – in memoriam – za dlhoročnú verejne – prospešnú činnosť,
práce kronikárky obce a dlhoročnú prácu učiteľky základnej školy

CENU STAROSTU OBCE
Ladislava Chudá – za dlhoročné darcovstvo krvi a záchranu životov
Nella Horňáková – za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v umeleckej
činnosti a za propagáciu obce doma i v zahraničí
Karolína Martáková – za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky
v umeleckej činnosti a za propagáciu obce doma i v zahraničí
Pre týchto ľudí je ich práca poslaním, radosťou a vykonávajú ju zo srdca.
Reprezentujú našu obec, zviditeľňujú ju na Slovensku i v zahraničí a sú jeho
neodmysliteľnou súčasťou. Laureáti, ktorých sme ocenili, patria do spektra
výnimočných a inšpiratívnych osobností. Ocenili sme prácu prostého
obyčajného človeka, detí za ich usilovnosť, darcu krvi a záchranára pri
záchrane ľudských životov a vzdali hold – In memoriam poklonu uznania a úcty
k životu človeka, ktorý bol významným prínosom pre našu obec.

(Fotografie z ocenenia nájde vo fotogalérii)