Preskočiť na obsah

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

Zverejnené 3.5.2022.

Kategória

O Z N A M

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

 „Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch máj až august 2022 bude v katastrálnom území obce Bzince pod Javorinou vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch štátnej hranice, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác. Kontakt na realizátora prác je uvedený nižšie.

Za spoluprácu a súčinnosť vopred ďakujeme.

Telefón: +421 940 991 049

+421 902 906 623

E-mail: jan.bublavy@skgeodesy.sk

Ing. Elena Beňová

Odbor geodetických základov

Vedúca Oddelenia ISGZ a dokumentácie GZ

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava

Tel.: +421 940 991 043

Mobil: +421 902 906 611

e-mail: elena.benova@skgeodesy.sk

http://www.gku.sk