Zastaví sa zber odpadov od obyvateľov od 1.1.2023?

Kategória

Zverejnené 24. októbra 2022.
Bez úpravy .