Zariadenie pre seniorov ZOS Adonis n.o. Krajné

Z dôvodu rozširovania ubytovacej kapacity ponúka Zariadenie pre seniorov ZOS Adonis n.o. v obci Krajné umiestnenie občanov  s celoročnou pobytovou sociálnou službou.

Zverejnené 22. februára 2022.
Upravené 22. marca 2022.