Preskočiť na obsah

Výplata dávok občanom Ukrajiny

Zverejnené 26.4.2022.

Kategória

Dobrý deň,

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom sa na Vás obracia so žiadosťou o spoluprácu vo veci zabezpečenia informovanosti občanov Ukrajiny- poberateľov dávok v hmotnej núdzi o končiacom termíne výplaty dávok v HN  prostredníctvom poštového okruhu.

Dávku v hmotnej núdzi si môžu prevziať na  pošte v mieste ubytovania, resp. na ktorejkoľvek pošte v rámci Slovenska na základe predloženia identifikačného dokladu do stredy 27. apríla 2022 vrátane.

K prevzatiu dávok je potrebné overiť meno, priezvisko a rodné číslo utečenca z Ukrajiny, tieto údaje pošta overuje z dokladu o tolerovanom pobyte.

Informáciu o výplate dávok žiadame zabezpečiť všetkými dostupnými prostriedkami, a to v rámci obcí a miest, v spolupráci so samosprávou, ktorí ubytovali väčší počet utečencov, oznámením na webe obcí a miest, vyvesením oznámenia v priestoroch zariadení, kde sú ubytovaní utečenci.

V prílohe Vám zasielam predmetnú informáciu, ktorá je preložená aj do ukrajinského jazyka.

Srdečne Vám ďakujem e za spoluprácu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad
Váhom informuje občanov Ukrajiny, ktorí požiadali
o pomoc v hmotnej núdzi v mesiaci marec 2022 so
spôsobom výplaty v hotovosti na adresu na území
Slovenskej republiky, že dávku v hmotnej núdzi si
môžu prevziať na pošte v mieste ubytovania, resp. na
ktorejkoľvek pošte v rámci Slovenska na základe
predloženia identifikačného dokladu do stredy 27.
apríla 2022 vrátane. K prevzatiu dávok je potrebné
overiť meno, priezvisko a rodné číslo utečenca
z Ukrajiny, tieto údaje pošta overuje z dokladu
o tolerovanom pobyte.

Управління праці, соціальних питань та родини
Нове Місто над Вагом інформує громадян України
які звернулися за допомогою матеріальної потреби
в березні 2022 з шляхом оплати готівкою за
адресою на території Словацької Республіки на
поштовому відділенні за місцем проживання,
відповідно будь-яку пошту в межах Словаччини на
основі подання посвідчення особи документ до
середи, 27 квітня 2022 року. Для преберання
готівки потрібно перевірити ім’я, прізвище та дата
народження біженця з України. Поштове
відділення перевіряє з документу дозволеного
перебування.