Rekonštrukcia cesty – Školská ulica

Zverejnené 5. augusta 2022.
Bez úpravy .