Preskočiť na obsah

Prijímanie žiadostí o špeciálne nahlasovanie – pre COVID-19 pozitívnych

Zverejnené 19.10.2022.

Kategória

Oznam pre COVID-19 pozitívnych
Obec Bzince pod Javorinou prijíma žiadosti o špeciálne hlasovanie, kde
oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať a ktorá má ku dňu
vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu
ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom je
aj osoba, ktorá v deň konania volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej
domácnosti. Prijímanie žiadostí prebieha výlučne telefonicky : 0917 897 427
v úradných hodinách obce Bzince pod Javorinou najneskôr do 28.10.2022 do
12:00 hod.