Prerušená dodávka elektriny 07.10.2022

Zverejnené 3. októbra 2022.
Bez úpravy .