Pre okresy Myjava a NMnV sú vyhlásené výstražné stupne pre dážď a povodeň

Vážení občania,
informujem Vás o meteorologických výstrahách pre nasledujúce dni;
Pre okresy Myjava a NMnV sú vyhlásené výstražné stupne pre dážď a povodeň;
https://www.kopaniciarskenoviny.sk/pre-okresy-myjava-a-nmnv-su-vyhlasene-vystrazne-stupne-pre-dazd-a-povoden/
Prosím venujte pozornosť svojmu okoliu.

Zverejnené 16. mája 2023.
Bez úpravy .