Preskočiť na obsah

Odpady – dnes ráno

Zverejnené 9.5.2023.

Vážení občania,

Chcel by som sa s vami podeliť iba o malú skúsenosť s dnešného rána, kedy prebieha zber komunálneho  odpadu:

  • Pred domom hneď pod reštauráciou naukladané kartóny na smetných nádobách – kartóny patria do zberného dvora, ktorý bol v sobotu riadne otvorený
  • Na stojisku za potokom nahádzaná tráva do kontajnera so sklom – asi niekto zabudol čítať – kontajner je určený na sklo
  • Na tom istom stojisku plastové vrecia naukladané a napchaté do plných kontajnerov – ak vidíte, že kontajnery sú plné, nechajte si plasty doma. Pri zbere plastov vám ich odvezú aj od domov
  • Pred domom oproti dolnej zástavke povyše, pán pchá trávu do smetnej nádoby na komunálny odpad – asi nemá svoje kompostovisko!?  Ak nie, tak tráva patrí do zberného dvora.
  • Dom oproti pravidelne netriedi odpad – vrecia s odpadom navyše naukladané na smetiakoch, plasty, plechovice, papier……..

A to som prešiel iba po ulici Ľudmily Podjavorinskej.  Je pre mňa nepochopiteľné a zarážajúce takéto správanie. Už viac ako štyri roky sa snažíme o zníženie množstva komunálneho odpadu, za ktorý platíme vysoké sumy. A takýmto prístupom ešte navyšujeme jeho množstvo.

S pozdravom

Ing.Dušan Málik, MBA

Starosta obce